Algemene voorwaarden STERK fysiotherapie en personal training:​

Afmelden afspraak

Mocht je onverhoopt niet kunnen op onze afspraak dan vraag ik je om telefonisch af te melden. Meld je de afspraak niet tenminste 12 uur van tevoren af dan wordt deze in rekening gebracht. Mocht de therapeut of trainer onverhoopt niet kunnen op de afspraak zal deze niet in rekening worden gebracht.

Factuur betaling

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen over te maken (of via een betalingsverzoek) op bankrekeningnummer NL48KNAB0408368071 t.n.v. STERK o.v.v. het factuurnummer. Indien het betalingstermijn is verstreken zullen wij ieder verstreken 7 dagen 10% van het te betalen bedrag extra inrekening brengen. Omzetbelastingnummer: 207549187B01 BTW- Identificatienummer: NL003777109B33

Beroepscode

STERK fysiotherapie & personal training dient zich te houden aan de beroepscode van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF). Deze heeft betrekking op praktisch waarden en normen van het beroep van de fysiotherapeut. (Klik hier naar het document ‘’Beroepscode voor de fysiotherapeut’’)

Beroepsaansprakelijkheid

STERK fysiotherapie & personal training heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een medische fout heeft vaak veel impact. Financieel en emotioneel. Zowel voor de klant/patiënt als voor ons als organisatie. Daarom hebben we een beroepsaansprakelijkheidsverzekering om het beroepsrisico goed te beheersen. We zijn aan gesloten bij VvAA verzekering deze is volledig afgestemd op de risico’s in de dagelijkse zorgpraktijk.

Cookies

Fysiotherapie STERK maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de website, er worden daarmee geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Aangesloten kwaliteitskenmerk

Kamer Van koophandel (KVK) KVK nummer: 83106243 Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF). Relatienummer: 430628 Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) register. BIG-nummer: 89921173704 Kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten (KRF) Relatienummer: 430628 Algemeen GegevensBeheer (AGB) code. AGB-code: 04091704 (Onderneming) AGB- code: 04244024
onderdeel van het KNGF
Chat openen
Fysiotherapie Sterk
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?