Privacy beleid STERK fysiotherapie & personal training

Privacybeleid
STERK fysiotherapie & personal training geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij van jou verzameld hebben. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverleningen van STERK fysiotherapie & personal training. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-7-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft hoe jou persoonlijke gegevens worden verzameld en waar deze worden beschermt en opgeslagen. Ook leggen wij aan je uit welke rechten je hebt met betrekking op inzagen van je medische dossier en het indienen van een klacht.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je met ons contact opnemen.

Noëlle fysiotherapeut sterk

Gegevensverwerking

STERK fysiotherapie & personal training zal zorgvuldig en veilig om gaan met je persoonlijke gegevens. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) wordt het medische dossiers 20 jaar bewaard, vanaf het moment van de laatste wijziging. Dit geldt ook voor medische dossiers van overleden patiënten.

Informatie beveiliging

STERK fysiotherapie & personal training werkt met een elektronisch patiëntendossier (EPD) MijnDiad. Alle data wordt opgeslagen in een private cloud (SAAS model) van Microsoft en voldoet aan alle normen van de NEN7510. Hier tref je een lijst van alle Microsoft Azure datacenter locaties.

Cookies

Fysiotherapie STERK maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de website, er worden daarmee geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Inzagenrecht

Als klant heb je regie over je eigen gezondheid. Je hebt wettelijk recht op inzage van het elektronische dossier en afschrift van je medisch dossier. Je kunt ten alle tijden je inlog gegevens bij ons opvragen. Ook heb je recht op inzagen wanneer je dossier is geraadpleegd.

Klachtenregeling

STERK fysiotherapie is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor fysiotherapie (KNGF).
Op www.defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de klant/patiënt om een klacht of geschil in te dienen. Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Wijziging in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijden het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds gegevens over jou verzameld hebben, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.
Chat openen
Fysiotherapie Sterk
Hoi, kan ik je ergens mee helpen?